Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 35.190,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2023 του Δήμου Δεσκάτης