Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 24.300,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 του Δήμου Δεσκάτης