Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.460,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ