Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.180,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 του Δήμου Δεσκάτης