Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.180,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ