Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 22.520,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 του Δήμου Δεσκάτης