Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 11.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών θέρμανσης Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ