Αποδοχή υλικού αξίας 50,00€ για το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.