Αποδοχή έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Δεσκάτης στο Πρόγραμμα « Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ » και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης » Α] « Σχεδιασμός ,αξιολόγηση και προτάσεις για την αναβάθμιση Αγροτικής Οδοποιίας στο σύνολο του Δήμου Δεσκάτης » ( Π/Υ 17.700,00 € ), Β] « Οριστική Υδραυλική Μελέτη για την κατασκευή νέου σύγχρονου διυλιστηρίου επεξεργασίας πόσιμου νερού της πόλης της Δεσκάτης» ( Π/Υ 24.800,00 € )