Αποδοχή δωρεάς της Βιομηχανίας Τυροκομικών Προϊόντων «LITTLE ACRE MILK FARM A.E.».