Αποδοχή δωρεάς της Βιομηχανίας Τυροκομικών Προϊόντων “LA FARM”