Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Ι.Κ.Ε.