Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.