Αποδοχή χρηματοδότησης 98.778,40 € για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δεσκάτης »