Αποδοχή χρηματοδότησης 8.581,20€ για το έργο « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Δεσκάτης »