Αποδοχή χρηματοδότησης 14.000,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων