Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ποσού 4.356,64 € , β) μηνός Οκτωβρίου 2020 ποσού 4.449,44 €, γ) μηνός Νοεμβρίου 2020 ποσού 4.326,75 €, και δ) μηνός Δεκεμβρίου 2020 ποσού 4.480,38 €,