Αποδοχές ποσών: α] 127.000,00 € – Προκαταβολή έναντι των Εσόδων από τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών β] 128.033,66 € από τη ΔΕΗ για το έργο « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς απόστασης 2.00 km» και γ] 8.460,18 € της ΣΑΕ 055 « Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας »