ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015