ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 27-8-2015 έως 26/4/2016) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015