ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015