ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ)