ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Α.Γ.Ο) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017