ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)