ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016