Αποδέσμευση. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟΙ Β Δεκαπενθήμερο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016