Αποδέσμευση. Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης-1ος Λογαριασμός-ΣΑΤΑ ΠΟΕ