Αποδέσμευση. ΠΡΑΣΙΝΟΥ MONIMOI Β Δεκαπενθήμερο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016