Αποδέσμευση. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης”-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ-ΟΠΣ 5030139