Αποδέσμευση. Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού έτους