Αποδέσμευση. Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού έτους 2020 Δ.Ε ΔΕΣΚΑΤΗΣ