Αποδέσμευση. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΝΤΕΣ)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ