Αποδέσμευση. Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 2020