Αποδέσμευση. Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ