Αποδέσμευση. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ Β Δεκαπενθήμερο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016