Αποδέσμευση. Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.