Αποδέσμευση. Απόδοση φόρου εισοδήματος εργοληπτών 3%