Αποδέσμευση. ΑΑΥ 574 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 364 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ) ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ