Αποδέσμευση ΑΑΥ 568 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 38 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)