Αποδέσμευση-ΑΑΥ 241 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 128 ΑΑΥ. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού COVID-19