Απευθείας ανάθεση προμήθειας και υπηρεσιών στα πλαίσια διοργάνωσης του 5ου Μεγάλου Ανταμώματος Δεσκατιωτών, προϋπολογισμού 8.838,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 94/2022