Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στείρωσης-ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου