: Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παροχής ετήσιων ασφαλιστικών συμβολαίων αστικής ευθύνης ατυχημάτων για οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου για το έτος 2024