Απευθείας ανάθεση εργασιών βελτίωσης ( αναβαθμίσεις) -συντήρησης υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020