Απ. 98-2023 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ πίστωσης για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΔΥΚ