Απ. 97-2023 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ πίστωσης για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023