Απ. 83-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2022