ΑΠ. 82-19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΛΥΚΕΙΩΝ