Απ. 80-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ