Απ. 72-23 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2023- ΚΗΜΔΗΣ